logo SHIPMODELL
blanc

⚓ Egézs sajka - Whole chaika - Ganz tschaika ⚓

XVI. - XIX. century fluvial warfare boat

 • SAJKA 01
 • SAJKA 02
 • SAJKA 03
 • SAJKA 04
 • SAJKA 05
 • SAJKA 06
 • SAJKA 07
 • SAJKA 08
 • SAJKA 10
 • SAJKA 11
 • SAJKA 14
 • SAJKA 16
 • SAJKA 17
 • SAJKA 18
 • SAJKA 19
 • SAJKA 20
 • SAJKA 21

hungarian Naszádosok, sajkások

 • SAJKA 15
Előzmények...

(mohácsi csata 1526)
Mátyás királynak a pápához 1475. november 03-án intézett levelében ez olvasható:

"... a dunai hajóhad fölszereléséhez fogtam..."

A magyar hadszíntér adottságait tekintve rendkívüli jelentősége volt a dunai hajóhadnak, a naszádosoknak. A vízi utak ellenőrzése, rajtuk az után szállítás biztosítása, továbbá a szárazföldi hadsereg harcának támogatása volt a feladatuk. Az ország gazdasági életének rohamos romlását talán ennek a fegyvernemnek a hanyatlásával lehet leginkább lemérni.

Mátyás idejében a naszádosok létszáma még 10.000 körül volt, a Jagelló-kor utolsó éveiben csupán 1.000. Minden bizonnyal ennek megfelelően csökkent a hajók száma is, így ha Mátyás idején számuk 360 körül volt, akkor most aligha lehetett több ötvennél.
Két típusa volt a dunai hajóhadnak: a gálya és a naszád. Az előbbi 40, az utóbbi 18 evezős volt. A gályákon ágyúk is voltak.

A magyar védelmi rendszerben már a XV. század folyamán nagyon fontos szerepe volt a Délvidék folyóinak, különösen a Szávának, de elsősorban a Dunának a védelme. A magyar királyok ezen időszakban már zsoldban tartották ezeket a gyalogos katonákat, kiknek java része szerb volt.

Köztudott, hogy oroszlánrészük volt e sajkásoknak a nevezetes 1456-os nándorfehérvári győzelemben is, ahol Hunyadi János, a "Hadak Villáma" fényes győzelmet aratott a világhódító – s Bizáncot 1453-ban elfoglaló – II. Mohamed szultán felett.

17th century woodcut showing Zaporozhian Cossacks in chaikas, destroying the Turkish fleet and capturing Caffa in 1616.Zaporozhian Cossacks in chaikas
Turkish fleet under BelgradTurkish chaikas under Belgrad
Magyar naszádHungarian cannon longboat

A mohácsi vereséget megelőző időszakban is tovább folyamatosan fontos szerepet játszottak a vízi utak védelmében. Kevésbé ismert, hogy 1523. augusztus elején a Száva folyón és partjain, Szávaszentdemeternél a délvidéki védelem egyik nagyon jelentős csatáját vívták (három napos küzdelemben), ahol is a Ferhát pasa ruméliai beglerbég és a nevezetes nándorfehérvári török parancsnok (hiszen 1521-ben Nándorfehérvár, vagyis Belgrád, már Nagy Szulejmán szultán kezébe került), Bali bég csapatai súlyos vereséget szenvedtek (állítólag hétezer török veszett oda, míg a keresztények vesztesége – ehhez képest csekély – 600 fő körül volt). Ebben a szávaszentdemeteri csatában is nagyon jelentős szerepet játszottak a sajkások. Nem sokkal az erdődi csata előtt, 1527-ben Podvinay Tamás naszádos főkapitányt – aki már a szerencsétlen sorsot ért II. Lajos királyunk alatt is szolgált – utasította a I. Ferdinánd király, hogy 2000 főt toborozzon a dunai flottába, s ha magyarokat nem kapna, akkor fogadhat cseh és morva gyalogokat is…

"Tudjuk, hogy a 16. században a hivatalos írások a magyar vízi haderőt naszádos néven emlegetik."

A 17. században azonban a naszádos szó helyett a sajkás szót kezdik használni.
E szót maguk a naszádosok is felkapják. De a magyarországi naszádosok (…) e szót sohasem írták csajkásnak. A csajkás szót csak a rácok használták, csajká-nak csak a rácok hajóit mondták."

Szemmel látható a Dunának, mint vízi útnak a jelentősége. A magyar dunai hajóhad sikeresen támogatja a hadműveleteket és biztos támasza az utánpótlásnak. 1396-ban Nikápolynál, 1428-ban Galambóc alatt, 1440-ben pedig Belgrád védelménél jelentős szerepe van a dunai hajóknak. Ebben az időben a török dunai hajóhad a jelek szerint még jóval gyengébb volt, bár Belgrádnál már 100 török hajó zárta el a Dunát.

Naszádok és sajkák Visegrád alattSajkák Visegrád vára alatt

Fontos szerephez juthatott ez a kis erőd a török harcok idején, amikor a török Foknál (mai Siófok) szintén erődöt létesített. Ebből az időből maradt meg egy levél, amit Tóti Lengyel Gáspár Szigliget várkapitánya 1647 körül a Zala megyei vezetőségnek írt:

"Az egész Balaton felvidék innenső fele, várbeliek, falusiak sok kárt szenvedtek a török sajkásoktól, nem lévén nekünk hajóink, ezért embereink sokszor török rabságba estek. Ezért én saját költségemen hozattam sajkát a szigligeti várhoz, és attól fogva nem is volt annyi kegyetlensége a töröknek. Most helyet akarnék csináltatni egynéhány száz emberre való hajónak, ahol azok biztonságban megmaradhatnának. De én erre egymagamtól elégtelen vagyok. Ezért kérem Zala vármegyét, ha csak 2-3 napra is, rendeljen ki 4-500 embert a sajka útjának kimetszésére. Az azután való kastélkát saját költségemen is megcsináltatom hazánk oltalmára."

A levélből megtudhatjuk, hogy a vár vízi sajkáinak elhelyezésére utat kellett biztosítani, a nádas kimetszése, kitisztítása útján. Így valószínű, hogy a járműveket a ma is Réhelynek nevezett részen kötötték ki.

Lornyai Béla szerint 1606-ban a mai avasi torony közelében, a Réhelynél állomásozott Bakats Sándor a sajkás-hajóhad kapitánya. Ő még akkor használhatta az Óvárat, mert erre egyedül volt alkalmas a távolabb és ide nem is látszó szigligeti vár helyett....


(fahajomodell.hu) A korabeli sajkáknak többféle változatuk ismeretes. A fél csajka, a hosszmérete 15 méter körül mozgott és egy latin vitorlával rendelkezett. Az egész csajka, a hosszmérete 25-29 méter között mozgott, és egy vagy két latinvitorlával volt felszerelve. A kettős csajka kb.29 méter körűl volt, és két keresztvitorlával rendelkezett.

A hajók fedélzet feletti oldalait csuklópántok segítségével két fokozatban, szakaszosan ledönthetőre építették. A magasított oldalak elsősorban a gyalogsági tűzfegyverek ellen védték a hajó legénységét. Az oldalfal felső részét ledöntve, akár térdelő helyzetben is tudtak tüzelni a katonák az ellenségre. Az evezők bevonása után az alsó palánkok ledöntésével jelentősen megkönnyítették a partra szállást, vagy esetlegesen az ellenséges hajóra történő átjutást

austrian whole chajka drawingOsztrák egész sajka ábrázolása - Drawing of an austrian whole chajka

close slider

SHIPMODELL
shipmodell.com home page
forum
Free Plans
Atlas du Génie Maritime
Souvenirs de Marine vol. I-II, drawings
⚓ SHIPYARD ⚓   close side nav
TIT ship model collection
TIT HMHE shipyard
TIT shipyard collection
T.I.T.
KUK KRIEGSMARINE paint and draw collection
k.u.k. KRIEGSMARINE draw & paint
TIT shipyard collection
K.U.K.
WW-2 ship model collection
WW- 2 Collection
World War 2 model ships collection
W.W.2