⚓ FLAMAND GALLEON ⚓

holland flag
Flemish Galleon 1593

Scale & Manufacturer:
1:50 Scratchbuilt

Ship Model Lenght:
135 cm

Ship Model Width:
60 cm

Ship Model Height:
112 cm

Ship Model Craftsman:
Szeibel László
english
About the ship
About 1590, Holland obtained freedom from Spanish rule, which was exerted rigorously on the colonies, mainly for commercial/economic reasons.
Flandes remained loyal to he King Phillip II , and some flemish vassals presented a 'state of the Art' model of a ship of that time (1593) marvelously elaborated. The model is now exhibited at the Museo Real de Madrid.

The actual model bases on a speculative reconstruction suggested by the swedish naval specialist Björn Landström, who worked on the proportions as given by Mathew Baker in the manuscript " Fragments of Ancient English Shipwrightry", to retrace the hull.
The original model doesn't provide a valid reference in the case of a real galleon regarding even the hull or the rigging, since it seems it was altered or repaired improperly or becouse originally it was a ceremonial gift called “votive ship” or sometimes called "church ship"
So I worked on the masts and rigging, missing in Mr Landström's work and the hull dimensioning, basing on contemporary rules and correspondences regarding shipbuilding, from the work of an anonymous english shipwright, the autor of the "A Treatise of the Shipbuilding" written around 1620 and also sketches from the above mentioned manuscript of Mathew Baker . Compared to Fragments, A Treatise is a rather compact text concentrating on the principles of ship dimensioning and proportions, general rules on relations between length, depth and breadth .
The ship possesed an elegantly curved gallery, and the sides , between gun decks, are carved, gilded, or otherwise beautifully painted.

A painted legend at the side reads "I sail, with the bless of Neptunus and Boreas, to good harbour and there I lay my Anchor". ( translation of : "IK VARRE MET NEPTUNUS EN BOREAS ULP ENGHE TOT DIE HAVEN DAER MI ANKER VALT )
Perhaps the gift was an omen of that dreamed freedom, that the flemish people so much longed for, and were finally able to obtain afterwards.

The drawing of the flemish galleon from the book of W.BaerentsonThe drawing of the flemish galleon from the book of Mr. Björn Landström " Das Schiff "

The original flamish galleon model
The original flamish galleon model exposed in the Museo Naval del Madrid
hungarian
A Flamand galleon ( részlet Szeibel László modellező mester cikkjéből...)
Királyhü flamand vazallusok 1593-ban az akkori spanyol királynak, II. Fülöpnek egy szép hajómodellt ajándékoztak, ami jelenleg a Madridi Museo Naval-ban található. A modell a korszak egyik jelentösebb hajótipusát ábrázolja.
Habár a modell a szakirodalomban és a múzeum leltárlistáján a galeone megjelölést hordozza, tulajdonképpen inkább egy lassújárásu nehézkes karracke és egy karcsú, fordulékony hadigaleon keveréktipusa.
A karrakcke-tol a hátsó rész mellvédjének  felfelé futó, fokozat nélküli, szép hosszú töretlen ivelését örökölte, de nem a karracke-ra jellemzö elöre nyúló elöbástyáját.
A galeontól ellenben a karcsubb formát, a jellemzö, elörenyúló galliont, a tökéletesebb vitorlázatot s jobb manöverezöképességét.
Sajnos a madridi modell nem arányos. “Votivschiff”-ként, azaz templomi ill. fogadalmi modellként lett épitve, azaz felfüggesztésre. Hosszirányban szépen arányosan van kialakitva, de az oldalfalak s az árbocok aránytalanul magasak, az élöhajó tul keskeny és alacsony, mindez persze azért, hogy a szemlélö alúlról arányosnak lássa a modellt.
Az oldalfalak renaissance diszitése egyszerüen páratlan. Sokkal dekorativabb mint az angol galeonok geometrikus festett mintázata. (Revenge, Elisabeth Jones stb.) , szebben és filigránabban kivitelezték, mint az un. stockholmi galeonnál. Az eredeti modellen az oldalfalak festve vannak. Csak a hosszú galéria oldalai faragottak. Tapasztalt modellépitöknek ajánlatos az oldalmotivumokat is faragással ill. plasztikusan ábrázolni.
A modell kötélzete itt-ott károsodott és szakértelem nélkül javitották, ezért meglehetösen tarka s nem egészen pontos. Az árbocozat, – a spriet- (felsö orrárboc),elö-, fö-,besan- és bonaventura árbocokkal – arra utal, hogy a modell korának egy nagy hajóját ábrázolja. Mint már emlitettem, a modell nem arányos. A rekonstrukció a modell alapján azomban egy olyan hajót kiván ábrázolni, amelynek méretei egy korabeli galeonnak megfelelnek.
Sajnos még utalásokat se találtam arra vonatkozólag,  hogy a modell épitésének idején egy neki megfelelö igazi nagy hajót is épitettek-e. Néhány szakirodalom emlitést tesz egy “Le gran´Griffon” – a nagy Griffmadár – nevü nagy flamand galeonról, valamint létezik néhány a tengerfenékröl kiemelt ágyú, amelyek állitólag egy a spanyol Armadához tartozó, azonos nevü flamand galeonhoz – ill. annak roncsához tartoznak. Hogy az a modellel azonos lenne, arra sajnos hiányzik a bizonyiték.
Ennek ellenére a modell egy olyan hajót ábrázol, aminek  tipusát a flamand festö, id.Pieter Bruegel számtalan festményén és rajzán – ha kevesebb diszitéssel is – szakértöként élethüen mutatja meg.

Valószinüleg ezt a hajót eredetiben soha nem épitették meg, az eredeti modell egy ajándék volt. Habár néhány szakirodalomban utalások vannak egy " Le gran´Griffon " nevü nagy flamand galeonra. De ha megépitették volna, valószinüleg igy nézett volna ki. A méretezése legalábbis megfelel a korabeli adatoknak...

bővebben a Történelmi hajomodellek weboldalon...A kész modell ( the ready flemish galleon model)

 • _FLEMISH_GALLEON_15.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_16.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_17.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_18.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_19.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_21.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_22.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_23.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_24.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_25.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_26.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_27.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_28.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_29.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_30.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_31.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_04.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_05.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_11.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_12.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_14.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_01.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_02.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_03.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_06.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_07.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_08.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_09.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_13.jpg
 • _FLEMISH_GALLEON_20.jpg

Fö méretek: ( M 1:1 méterben/ M 1:50 miliméterben )

 1. Legnagyobb vagy teljes hossz (orrárboccal s papagályruddal): 67,50/1350
 2. A hajótest legnagyobb hossza: 56,25/1125
 3. Tökék közötti levetitett hoszz: 42,90/858
 4. Vizvonalhossz: 40,00/800
 5. Az egyenes gerinc hossza: 32,25/645
 6. Legnagyobb szélesség a föbordán: 12,00/240
 7. Ürmélység: 5,00/100
 8. Szélesség és gerinchossz aránya:  1:2,688
 9. Magasság a gerinc aljától a föárboc szászlógombjáig: 56,00/1120
 10. A fövitorlarúd hossza: 30,00/600
FLEMISH GALLEON drawings