⚓ AM ⚓

hungarian flag
minesweeper patrol boat from 1970

 • AM_01
 • AM_02
 • AM_03
 • AM_04
 • AM_05
 • AM_06
 • AM_07
 • AM_08
 • AM_09
 • AM_10
 • AM_11
 • AM_12
 • AM_13
 • AM_14
 • AM_15
 • AM_16
 • AM_17
 • AM_18
 • AM_19

hungarian
AM aknamentesítő naszád

MH Army 1st Battalion Mine Disposal and Warship insigne
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóaljjelvénye
(honvedelem.hu)
Előzmények...
A Honvédelmi Minisztérium 1945. május 14-én kiadta a Honvéd Hadihajós Osztály állománytábláját. Az új szervezet fő feladata a Duna és a Balaton aknamentesítése volt. 1946 és 1950 között 14 darab fatestű, FAM aknásznaszád épült. Ezek végezték el az aknamentesítési feladatokat, majd 1952 után lebontották őket.

A mentesítés hivatalosan 1948 végére befejeződött. Az áldozatos és hősies tevékenység ellenére az 1948-1951 közötti időszakban három hajó is felrobbant (Bajkál, Dömös, Tass), az újabb kutatások során aknát nem találtak. A feladatát kiválóan végrehajtó Hadihajós Osztályt 1950-ben ezreddé, 1951-ben dandárrá szervezték át, 1991-ig az Önálló Hadihajós Dandár nevet viselte.

Az 1970-es évek végén a haditechnikai fejlesztés részeként megrendeltek a jugoszláv Brodotechnika (Belgrád) hajógyártól 6 darab AM jelű folyami aknamentesítő hajót, amelyek már a modern kor kihívásainak is megfeleltek. A hajók elsősorban aknafelderítésre, mentesítésre, másodsorban telepítésre, illetve a 20 milliméteres fedélzeti gépágyúikkal vízi, szárazföldi és légi célok leküzdésére is alkalmasak.

Az alakulat megnevezése 1991-ben Honvéd Folyami Flottillára változott. Fő feladata a Magyar Köztársaság belvizein – együttműködve más fegyveres szervezetekkel – az ország fegyveres védelme, a kiemelten fontos vízi ipari objektumok, műtárgyak akna elleni védelme volt. Ezen belül aknafigyelés, aknakeresés, aknamentesítés, hajókaravánok menetének biztosítása, folyamzárak telepítése és fenntartása, illetve járőrtevékenység végrehajtása.

A flottillát 200l. június 30-ával az akkori haderő átalakítás során megszüntették. A megmaradt csökkentett létszámú hadihajós alosztályt – megtartva fő feladatait, hagyományait és a három megmaradt aknamentesítő hajót – egy egységbe vonták össze a tűzszerészekkel, és 2001. július 1-jén megalakult a Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Ezred.

Az elmúlt néhány évben a hadihajózás jelentős átalakuláson ment keresztül. A Magyar Honvédség szerkezeti struktúrájának változásai, a kor kihívásai és a megváltozott feladat- és követelményrendszer az ezred alkalmazási lehetőségeit és ezen belül a hadihajózás tevékenységi körét döntő mértékben befolyásolta.

Az alaprendeltetésből adódó feladatok köre kibővült a tűzszerész feladatok vízről történő biztosításával. A hatékonyabb feladat-végrehajtás, a reagáló képesség növelése érdekében a hadihajós alosztály állománytáblája kettő darab tűzszerész járőrhajóval (Ercsi, Baja) növekedett.

A Magyar Honvédség újabb szervezeti változása során az ezred 2007. március 1-jén átalakult önálló zászlóaljjá, megnevezése MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj lett, majd 2010. június 15-től ismét ezred szervezett lett.

A NATO-tagságból eredően az alakulat nemzetközi feladatokban történő szerepvállalása, valamint a Magyar Államnak a nemzetközi szerződésekben meghatározott kötelezettségéből – a Duna, mint nemzetközi víziút hajózhatóságának biztosítása – adódóan napjainkban a hadihajós szaktevékenység felértékelődött, hiszen ebben a térségben a többi tagország közül a Magyar Honvédség rendelkezik csak ilyen tevékenységet folytató folyami erőkkel.

A jelenleg állományban levő AM aknamentesítő hajóknál rendszeresített fegyverzethez tartozó gépágyúk amúgy két kilométeres hatótávolságig alkalmazhatók, elsősorban légi célok ellen repesz-romboló és gyújtó lőszerekkel, de a rendszeresített vízi és parton lévő objektumok ellen is hatásos páncéltörő lőszerrel, mely képes 20-25 milliméteres páncélzat átütésére is a part közelében felbukkanó gyengén vagy közepesen páncélozott járművekkel is fel tudják venni a harcot a hadihajók irányzói.

A Magyar Honvédségben rendszeresített AM aknamentesítő hajók feladata mégis elsősorban a belvízi hajóutak akna és akadálymentesítése. A hajók képesek az ellenség által telepített, fenéken elfekvő aknák felderítésére, megsemmisítésére, valamint a már említett fedélzeti fegyverekkel a sodoraknák megsemmisítésére, mely fegyverek természetesen a saját légvédelem mellett átvezetésnél akár hajókaravánok légvédelmét is biztosítani tudják.

The AM-32 (Dunaföldvár) minesweeper in the line of duty
az AM-32 "Dunaföldvár" aknamentesítő hajó szolgálatteljesítés közben

Műszaki adatok - Technical data

Built / Épült 1982, Brodotechnika, Beograd, YU
Lenght / Legnagyobb hossz: 27 m
Beam / Legnagyobb szélesség: 6,5 m
Draft / Legnagyobb merülés: 1,2 m
Displacement / Vízkiszorítás: 72,3 t
Engine type / Főgép típus: TORPEDO B539 RM 79
Power / Főgép teljesítmény: 2 X 260 LE
Cruising speed / Holtvizi sebesség: 10,5 km/h
Armament/ Fegyverzete PAV-1, 20 mm, egycsövű, 71M jelölésű gépágyú
PAV-4, 20 mm, négycsövű, 75M jelölésű gépágyú

Képek

 • AM-32 Dunaföldvár, araszolva
 • AM-22 Óbuda, Északi vasúti összekötő híd alatt
 • AM-22 Óbuda , díszsortűz
 • AM-31 Dunaújváros
 • AM-22 Óduda, a budai a rakpart előtt
 • AM-22 Óbuda, a bázis felé
 • The AM patrol boats on 'Iron Cat 2014' army exercises
 • az 'Iron Cat 2014' nevű, közös szerb−magyar hadihajós, éles légvédelmi lőgyakorlaton résztvevő AM hajók